Služby

Frekvence a rozsah konzultací

Jedna konzultace trvá 60 minut. Konzultace probíhají ideálně jednou týdně, případně i v jiné frekvenci.

Krátkodobá terapie (do šesti měsíců) je zaměřená na řešení konkrétní životní situace či problému a může či nemusí přejít do dlouhodobé terapie. Dlouhodobá terapie je celostní osobní proces zahrnující dětství, vztah s rodiči, charakter a další aspekty vašeho života.

 

Způsoby terapie

Moje konzultační místnost se nachází v blízkosti městečka Altea (Alicante) ve Španělsku. Podle vašich potřeb a možností nabízím terapii dalšími způsoby: 

Online konzultace

Konzultace přes internet probíhají buďto na doxy.me nebo na Skype. Doxy.me je jednoduchá platforma pro online lékařské konzultace, kde pacientům stačí zadat jméno a přihlásit se do virtuální čekárny. Není nutné zakládat účet ani cokoliv instalovat. Doxy.me funguje v prohlížečích Chrome a Firefox, případně se dá stáhnout jako aplikace do mobilu. Tato platforma je v souladu s HIPAA legislativou platnou ve Spojených Státech (ochrana lékařského tajemství).

Při online konzultaci je klient zodpovědný za svoje podmínky. Doporučuji proto se v předstihu na terapii připravit: přihlásit se do systému s několikaminutovým předstihem a vyhnout se tak ztrátě času při načítání stránek atd., zajistit si v rámci možností co největší soukromí a klid, mít po ruce papírové ubrousky nebo kapesník a sklenici vody, navštívit před začátkem konzultace koupelnu, případně si v dostatečném předstihu dopřát svačinu. Jakékoliv nepohodlí by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu vašeho prožívání terapie.

Konzultace ve vašem domově

Domácí návštěvy nabízím v rámci překonání překážek, které by vám mohly znemožňovat docházení na terapii, ať už se jedná o logistické problémy, o nedostatek času na dopravu nebo o upřednostnění domácího prostředí. V průběhu terapie je samozřejmě možné kombinovat různé způsoby terapie podle momentálních potřeb.

Konzultace u vás doma nabízím od září do června v okruhu třiceti kilometrů od městečka Altea (Alicante) ve Španělsku. Cena sezení může být upravena podle vzdálenosti.

Terapie v přírodě

Terapie při chůzi v přírodním prostředí vhodným způsobem kombinuje tělesný pohyb s terapií Gestalt. Pobyt v přírodě snižuje únavu z myšlení, obnovuje pozornost a posiluje schopnost soustředění. Kontakt s přírodou pomáhá snížit stres, úzkosti a deprese, zvyšuje sebeúctu, spokojenost a zlepšuje náladu.

Procházet se v přírodě za rozhovoru s vyškolenou terapeutkou vám může pomoct prožívat váš terapeutický proces za větší volnosti a využít doby sezení k provozování fyzické aktivitě, která nám všem v současnosti tolik chybí. Aktivní chůze v přírodním prostředí výrazně zvyšuje hladinu mentální energie. Přírodní prostředí navíc poskytuje prostor na bioenergetická cvičení, které zlepšují propojení mezi myslí, tělem a emocemi.

Od září do června nabízím následující hodinové terapeutické procházky v oblasti Benidorm – Altea:

1. Albir – Altea plážová promenáda, začátek v Albiru

2. Albir – El Faro (maják), začátek u vchodu do přírodní rezervace.

3. Altea – procházka podél řeky Algar, začátek pod železničním mostem.

4. Benidorm, Poniente plážová promenáda, začátek podle dohody.

5. Procházka od vašeho bydliště, práce, nebo jiného pro vás příhodného místa.

V červenci a v srpnu nabízím terapeutické procházky z horské vesničky Talamantes (Zaragoza).

Terapeutické procházky se potvrzují hodinu předem vzhledem k aktuálnímu počasí a můžou se libovolně střídat se sezením u vás doma, v mojí konzultaci, nebo online.

 

Cena a stornovací podmínky

Cena za hodinu individuální konzultace je 45 €, cena za program dvanácti individuálních konzultací je 495 €. Platba za každé sezení se provádí dva dny předem za využití služby PayPal, bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem. V případě programu se platba provádí před první konzultací.

V případě zrušení nebo změny domluveného termínu potřebuji být informovaná minimálně 24 hodin předem.

 

Pravidlo důvěrnosti

Informace sdělené v průběhu konzultace považuji za důvěrné a zavazuji se k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by docházelo k ohrožení na životě a situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů jako sexuální zneužití apod.).

Z důvodů zajištění odbornosti a zvýšení kvality mojí práce si vyhrazuji právo konzultovat průběh terapie v rámci supervize, v tom případě zůstáváte v anonymitě. Ve své práci jsem vázána Kodexem etiky a profesionální praxe.

Pláž v Albiru (Alicante)

Gestalt therapy walk Benidorm

Západní pláž v Benidormu (Alicante)

Okolí Talamantes (Zaragoza)