Způsob práce

Jako gestalt terapeutka každého člověka vnímám jako jeden celek – myšlení, emoční prožívání, tělesné prožívání – a jsem přesvědčená, že každý z nás má schopnost porozumět sám/sama sobě a zdravě reagovat v jakékoliv situaci. Moje úloha spočívá v podpoře uvědomění a porozumění, jakým způsobem se vy sám/sama podílíte na vašich vlastních podmínkách. Samotné uvědomění má terapeutickou hodnotu a podporuje osobní růst – a tím i schopnost objevit nové způsoby, jak zvládat pro vás složité situace.

Terapeutické sezení je bezpečný prostor, ve kterém máte volnost být sám/sama sebou a spontánně se projevovat. V tomto prostoru nikdo nehodnotí ani neposuzuje váš způsob života. Respektuji vás jako experta na váš vlastní život. Zajímá mě fenomenologické zkoumání vašeho subjektivního vnímání reality a subjektivního prožívání – ať už jsou to tělesné pocity, city, myšlenky, nebo chování. Můj záměr je vás podporovat v sebevyjádření a ve vědomém prožívání na všech těchto rovinách.

Terapeutický vztah je součástí celého procesu zvyšování sebepoznání a uvědomění. Na začátku sezení nenavrhuji témata, mluvíme o tom, o čem chcete a potřebujete mluvit vy jako klient. Vystupuji jako aktivní účastnice v interakci s vámi, často sdílím moje uvědomění mého vlastního prožívání. Gestalt terapie je založená na vztahu mezi terapeutem a klientem jako rovný k rovnému. Tento přístup vám umožní si uvědomit vaše vlastní potřeby a efektivně o nich komunikovat v rámci vztahu.