Podmínky

Frekvence a rozsah konzultací

Jedna konzultace trvá 60 minut. Konzultace probíhají ideálně jednou týdně, případně i v jiné frekvenci. Konzultace neprobíhají v týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem a několik týdnů během letních prázdnin v červenci a v srpnu.

Krátkodobá terapie (do šesti měsíců) je zaměřená na řešení konkrétní životní situace či problému a může či nemusí přejít do dlouhodobé terapie. Dlouhodobá terapie je celostní osobní proces zahrnující dětství, vztah s rodiči, charakter a další aspekty vašeho života.

 

Online konzultace

Konzultace přes internet probíhají buďto na doxy.me nebo na Skype. Doxy.me je jednoduchá platforma pro online lékařské konzultace, kde pacientům stačí zadat jméno a přihlásit se do virtuální čekárny. Není nutné zakládat účet ani cokoliv instalovat. Doxy.me funguje v prohlížečích Chrome a Firefox, případně se dá stáhnout jako aplikace do mobilu. Tato platforma je v souladu s HIPAA legislativou platnou ve Spojených Státech (ochrana lékařského tajemství).

Při online konzultaci je klient zodpovědný za svoje podmínky. Doporučuji proto se v předstihu na terapii připravit: přihlásit se do systému s několikaminutovým předstihem a vyhnout se tak ztrátě času při načítání stránek atd., zajistit si v rámci možností co největší soukromí a klid, mít po ruce papírové ubrousky nebo kapesník a sklenici vody, navštívit před začátkem konzultace koupelnu, případně si v dostatečném předstihu dopřát svačinu. Jakékoliv nepohodlí by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu vašeho prožívání terapie.

 

Cena a stornovací podmínky

Cena za hodinu individuální konzultace se řídí obvyklými cenami za terapii ve vaší lokalitě, vašimi finančními podmínkami, frekvencí setkání a denní době, ve které sezení probíhá. Platba za každé sezení se provádí dva dny předem za použití služby PayPal, případně jiným dohodnutým způsobem.

V případě zrušení domluveného termínu potřebuji být informovaná minimálně 24 hodin předem. Pokud termín zrušíte později, nebo se nedostavíte, budu vyžadovat platbu neuskutečněného sezení.

 

Pravidlo důvěrnosti

Informace sdělené v průběhu konzultace považuji za důvěrné a zavazuji se k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by docházelo k ohrožení na životě a situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů jako sexuální zneužití apod.).

Z důvodů zajištění odbornosti a zvýšení kvality mojí práce si vyhrazuji právo konzultovat průběh terapie v rámci supervize, v tom případě zůstáváte v anonymitě.